Leden Medezeggenschapsraad OIRSBEEK
 voor contact zie tabblad contact of schoolgids

OMR:                                                                                       MR lid
Bart Ackermans                                              08-2018
Bob Laeven                                                                              08-2017
Ad Wolters                                                                             08-2018
 
PMR:                                                       
Donné van Roij                voorzitter  en secretaris                  08-1996
Ine Hultzbeck                penningmeester                                 08-2007
Maureen Zeegers                                                                     08-2018

08-2017 Ine Hultzbeck en Donné van Roij herbenoemd als PMR leden
08 -2018 Maureen Zegers herbenoemd als PMR lid