Deze MR vergadering vervalt i.v.m. de 2e ronde sollicitatiegesprekken "nieuwe directeur BS De Sprong."

Via mail reageert de MR:
Schoolniveau 
Zorgplan van BS De Sprong (Instemmingsrecht hele MR: art 24b MR reglement)
Jaarverslag (ter informatie)
Jaarplan (ter informatie)

Advies aan GMR via mail naar de voorzitter:
Notitie Perspectiefrijke Kindcentra van Kindante.

Namens de MR, 

Donné van Roij
voorzitter MR